Bijles aan hoogbegaafden

Ook slimme kinderen lopen wel eens vast. Verlegenheid, ADHD, faalangst, hooggevoeligheid, perfectionisme, ADD, een laag zelfbeeld, concentratieproblemen, uitstelgedrag, hoogbegaafdheid en andere persoonskenmerken kunnen een goede prestatie belemmeren. Als we die belemmering aanpakken, worden jouw persoonskenmerken juist jouw persoonlijke kracht! Dat maakt jouw leven een stuk gemakkelijker, op school en thuis.

Mail nu voor een gratis gesprek

puber met motivatieproblemen
kind wil niet naar school
kind zonder zelfvertrouwen, perfectionistisch


Naast vakspecifieke kennis en bijles in bijvoorbeeld Duits, Frans, Engels en Wiskunde kun je me altijd vragen om tips en handvatten.
Om je een idee te geven: ik ben o.a. geschoold in Mindfulness, Cognitieve Gedragstherapie, RET, Kid’s Skills van psychiater Ben Furman en de nieuwste inzichten over leren uit het programma Brainology van psychologe Carol Dweck. Maar nogmaals, jij bepaalt wat je nodig hebt.

Meestal zijn we een uur tot anderhalf uur bezig.